Všeobecná ustanovení

 • Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména pak ve znění zákona č. 77/2004 sb. nebude na výstavu připuštěn pes s kupírovanýma ušima.
 • Z výstavy jsou vyloučeny háravé a kojící feny a feny ve vyšším stupni březosti.
 • Kousaví a agresivní psi musí mít náhubek. Za škody způsobené psem odpovídá vystavovatel (majitel). Agresivita psa může být důvodem pro vyloučení psa z výstavy.
 • Volné pobíhání psů není povoleno.
 • Každý vystavovatel (majitel) odpovídá za svého psa, a tudíž i za sbírání exkrementů. Proto po svých miláčcích uklízejte.
 • Majitel je povinnen uhradit startovní poplatek. Neúčast na výstavě, z jakýchkoliv důvodů, není důvodem k vrácení startovního poplatku. V případě, že se výstava z nepředvídatelných příčin nebo v důsledku veterinárních opatření neuskuteční, poplatky budou použity na uhrazení prokazatelných nákladů výstavy.
 • Prosím, uklízejte po sobě i svých miláčcích.

Veterinární předpisy

 • Psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření zdravotního stavu.
 • Všichni psi, kteří se zúčastní výstavy, musí mít platný očkovací průkaz, nebo euro pas a platné očkování (dle § 6 veterinárního zákona).
 • Psi musí být klinicky zdraví a v dobré kondici. O tom, zda bude pes na výstavu vpuštěn, rozhoduje veterinární dozor na místě.

Doklady potřebné k účasti

Očkovací průkaz psa nebo cestovní pas psa s platným očkováním, doklad o zaplacení startovného (bude vyzadovano pouze v případě nesrovnalostí).

Další informace

 • Pejskovi sebou vezměte deku, misku na vodu, oblíbené pamlsky a podobně. Své oblečení přizpůsobte tomu, že akce se koná pod širým nebem.
 • Občerstvení a voda pro pejsky v areálu výstavy, toalety cca 250 metrů od Letní scény.
 • Dostavte se včas na posuzování v kruhu.
 • Dbejte pokynů organizátorů.
 • Do 15 hodin odevzdejte soutěžní kartu u hlavního vstupu.