Program (orientační)

09:00 - 10:00Veterinární přejímka
10:00 - 10:45Pes Junior (posuzování v kruhu)
10:45 - 11:30Pes Senior (posuzování v kruhu)
11:30 - 12:15Pes Velký (posuzování v kruhu)
12:15 - 13:00Pes Malý (posuzování v kruhu)
13:00 - 13:45Pes podobný plemeni (posuzování v kruhu)
13:45 - 14:00Pauza
14:00 - 14:45Soutěž Podoba pán+pes
14:45 - 15:30Soutěž Piškotový slalom
15:30 - 16:00Vyhlášení vítězů

Rozdělení do tříd

  • Voříšek malý (do 40cm v kohoutku)
  • Voříšek velký (nad 40cm v kohoutku)
  • Pes podobný plemeni
  • Pes junior (od 6 do 18 měsíců, bez rozlišení voříšek a pes podobný plemeni)
  • Pes senior (od 8 let, bez rozlišení voříšek a pes podobný plemeni)

U všech kategorií bude přihlíženo jak k exteriéru pejska, tak i k jeho chuti spolupracovat a celkovému souladu páníčka a psa.

Soutěže

Podoba pán a jeho pes
Soutěž s kostýmy.
Piškotový slalom
Doporučuji sebou vzít druhého člověka, který bude psa držet.
Pes sympaťák
Divácká soutěž.

Vyhrazení práv pořadatele

  • Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit třídy (v případě malé obsazenosti třídy).
  • Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy.
  • Vystavovatel si vyhrazuje právo po naplnění kapacity výstavních kruhů zastavit příjem dalších přihlášek.
  • Maximální výstavní kapacita je 100 psů

Vstupné dobrovolné. Výtěžek ze vstupného bude věnován útulkům.
Nezapomeňte se sebou vzít očkovací průkaz Vašeho psíka.

Vyšehradský voříšek