Program (orientační) 2019

09:00 - 10:00Veterinární přejímka
10:00 - 10:45Pes Junior (posuzování v kruhu)
10:45 - 11:30Pes Senior (posuzování v kruhu)
11:30 - 12:15Pes Velký (posuzování v kruhu)
12:15 - 13:00Pes Střední (posuzování v kruhu)
13:00 - 13:45Pes Malý (posuzování v kruhu)
13:45 - 14:30Pes podobný plemeni (posuzování v kruhu)
14:30 - 15:00Pauza
15:00 - 15:30Soutěž Podoba pán+pes
15:30 - 16:30Soutěž Piškotový slalom
16:30 - 17:00Vyhlášení vítězů

Rozdělení do tříd

 • Voříšek malý
 • Voříšek střední
 • Voříšek velký
 • Pes podobný plemeni
 • Pes junior (od 6 do 18 měsíců, bez rozlišení voříšek a pes podobný plemeni)
 • Pes senior (od 8 let, bez rozlišení voříšek a pes podobný plemeni)

U všech kategorií bude přihlíženo jak k exteriéru pejska, tak i k jeho chuti spolupracovat a celkovému souladu páníčka a psa.

Soutěže

Podoba pán a jeho pes
Soutěž s kostýmy.
Piškotový slalom
Doporučuji sebou vzít druhého člověka, který bude psa držet.
Pes sympaťák
Divácká soutěž.
Pes Excelentní Soused - PES ŠIKULA
Dovednostní soutěž s prvky hoopers, dog dancingu a frisbee.

Vyhrazení práv pořadatele

 • Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit třídy (v případě malé obsazenosti třídy).
 • Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy a výška v kohoutku.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo po naplnění kapacity výstavních kruhů zastavit příjem dalších přihlášek.
 • Maximální výstavní kapacita je 150 psů.

Vstupné pro diváky je dobrovolné. Výtěžek ze vstupného bude věnován útulkům.
Nezapomeňte sebou vzít očkovací průkaz Vašeho psíka.