Vláda vydala aktuální opatření proti šíření nákazy COVID-19, které platí do 7. října. To znamená, že tato pravidla se vztahují i na akci Vyšehradský voříšek.
Co pro nás platí?

V areálu naší venkovní akce je povolena účast maximálně 1000 osob. Tuto podmínku bez problémů splníme.

K příchodu a odchodu používejte pouze označený vstup a východ. Tam, kde je cesta předělena, pásku nepodlézejte. Znemožnili byste nám tím kontrolu nad počten účastníků a účastnic v prostoru akce.

Na místě budou k dispozici zásobníky s dezinfekčním prostředkem. Dezinfekci nám laskavě věnovala Městská část Praha 2.

Při pohybu v areálu dodržujte rozestupy minimálně 2 metry. Prosíme, abyste na to neustále mysleli.

Hlediště letní scény má kapacitu 360 osob. Každý soutěžící bude mít garantované místo k sezení. Na sedadlech budou označena místa k sezení a místa, která mají zůstat volná. V případě, že budou všechna místa určená k sezení zaplněna, prosíme, abyste se přesunuli do parku v horní části, kde bude probíhat doprovodný program, trh s psím sortimentem a stánky s občerstvením.

Na pódiu budou doporučené rozestupy vyznačeny značkami.

Roušky nejsou vyžadovány, protože se budeme pohybovat venku. Předpokládáme, že každý účastník a účastnice s sebou roušku budou mít. Pokud si roušku nasadíte při pobytu v hledišti, budou vám ostatní za vaši ohleduplnost vděční. Prosím, chraňme se navzájem!

Provoz toalet zajišťuje správa Vyšehradu a dbá na zvýšenou potřebu hygieny. Bude zajištěn průběžný úklid a dostatek dezinfekčních prostředků i papírových ručníků.

K občerstvení bude použito jednorázové nádobí a dohlédneme na jeho správnou likvidaci/recyklaci.

Vyšehradský voříšek je venkovní akce, takže nehrozí žádné tísnění ve špatně větraných prostorech. Park je dostatečně velký na to, abyste se i s Vaším pejskem mohli cítit bezpečně. Věříme, že vyjde i počasí – předpověď je zatím přívětivá. Ale my pejskaři jsme přeci zvyklí jít na procházku, i když venku padají trakaře.

Situaci nadále pozorně sledujeme a jsme připraveni reagovat v případě, že by vláda aktuální nařízení ještě upravila. Zdraví a bezpečnost všech zúčastněných je pro nás na prvním místě.